BK

Baukammer Berlin
E-Mail: info@baukammerberlin.de
Web-Site: www.baukammerberlin.de

BDA

Bund Deutscher Architekten
E-Mail: bda-lvberlin@snafu.de

BDB

Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V.
E-Mail: geschaeftsstelle@bdb-berlin.de
Web-Site: www.bdb-berlin.de

BDLA

Bund Deutscher Landschaftsarchitekten e.V.
E-Mail: bdla-bb@bdla.de
Web-Site: www.bdla-bb.bdla.de

DAI

Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine e.V.
E-Mail: dai@architekt.de
Web-Site: www.dai.org

INGENIEUR KUNST Galerie Berlin

E-Mail: info@ingenieur-kunst-galerie.de
Web-Site: www.ingenieur-kunst-galerie.de

VFA

Vereinigung Freischaffender Architekten Deutschlands E.V.
E-Mail: Schulz.Dunkel@t-online.de
Web-Site: www.vfa-architekten.de